Մեր Պատմությունն ու Առաքելությունը

Ինչպե՞ս ամեն ինչ սկսվեց

2017 – 2018 թվականներին Հայկ Մարտիրոսյանը մեկնարկեց հրթիռամոդելավորման սիրողական խմբակ սահմանափակ թվով աշակերտների համար։ Դա երեսուն շաբաթ տևողությամբ շաբաթը մեկ անգամ հաճախականությամբ դասընթաց էր, կազմակերպված “Քվանտ” վարժարանում, որից 15-ը տեսական և 15-ը գործնական դաընթացներ։ 

Դասընթացը վերաբացվեց 2018- 2019 ուսումնական տարում և անցկացվեց թվով 12 աշակերտների մասնակցությամբ։ 

2019-2021 թվականին դաընթացը կանգնացվեց համաճարակի պատճարով։

Մեր Առաքելությունը`

Բնադրել ինժեներների և գիտնականների ազգը անմիջապես «օրորոցից»:

Մեր Տեսլականը`

Հայաստանը համաշխարհային գիտության և տեխնոլոգիայի արժեքային շղթայի անփոխարինելի մասն է: 

Մեր Նպատակը`